ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ WORD PDF ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ 1Η ΤΑΞΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗΕδώ στο www.click-me.gr θα βρεις πρωτότυπες ασκήσεις κάθε τύπου για εξάσκηση στην Κλίση Ρημάτων κατά την 1η τάξη της Α Συζυγίας, σε ρήματα Ενεργητικής Φωνής.
Σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν φύλλα εργασιών επιπέδου Ε-ΣΤ Δημοτικού ή Β2 για την Ελληνομάθεια. Είναι μια χαρά και για εξάσκηση παιδιών σε μικρότερες τάξεις, όπως η Δ Δημοτικού, αλλά και για παιδιά σε μεγαλύτερες τάξεις, όπως η Α Γυμνασίου.
Αυτές οι ασκήσεις αφορούν ρήματα στην 1η τάξη της Α' Συζυγίας, ύλη που διδάσκεται στην Ε & ΣΤ Δημοτικού.

Είναι ανεξάρτητα φύλλα εργασιών που απαρτίζονται από σύντομες ασκήσεις ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τις γνώσεις κάποιου που φοιτά στην τάξη Ε ή ΣΤ τάξη του Δημοτικού σχολείου (ή επαναληπτικά σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, πχ Α Γυμνασίου) στις Συζυγίες των ρημάτων και συγκεκριμένα στην 1η τάξη της Α Συζυγίας.

Έχουν ακόμη ένα πλεονέκτημα, περιλαμβάνουν τις λύσεις σε ξεχωριστό αρχείο. Έτσι, μπορείς ακόμη κι αν δεν είσαι καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας ή δάσκαλος, ακόμη κι αν δεν ξέρεις καλά Ελληνικά, να ελέγξεις κατά πόσο έκανε σωστά τις ασκήσεις του το παιδί στο σπίτι. Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και για επανάληψη στη Γραμματική της Νέας Ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα στην κλίση ρημάτων 1ης τάξης της Α Συζυγίας, Ενεργητική Φωνή.

Υπάρχουν ασκήσεις όλων των τύπων, ασκήσεις με ανάπτυξη λόγου αλλά και σύντομου τύπου. Οι σύντομες ασκήσεις δεν απαιτούν χρόνο στο γράψιμο, καθώς είναι τύπου "Κύκλωσε το σωστό" ή "Διόρθωσε το λάθος". 


ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 60 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ 1Η ΤΑΞΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Ε ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Συμπλήρωσε τα κενά κάνοντας χρονική αντικατάσταση στα ρήματα.
Υπογράμμισε τα ρήματα στο παρακάτω κείμενο και συμπλήρωσε τα κενά.
Γράψε δίπλα με σωστή ορθογραφία.
Γράψε στον Αόριστο.
Κύκλωσε τον σωστό χρόνο του ρήματος.
Συμπλήρωσε τα κενά στις λέξεις.
Διόρθωσε τα ορθογραφικά λάθη στις παρακάτω φράσεις.
Μετάφερε το παρακάτω κείμενο στο παρελθόν.
Γράψε 5 δικές σου προτάσεις στην Υποτακτική έγκλιση.
Συμπλήρωσε τα κενά στις καταλήξεις των ρημάτων.
Κλίσε το ρήμα «δένω» σε όλους τους χρόνους της Οριστικής στην Ενεργητική φωνή.
Συμπλήρωσε τα κενά κάνοντας χρονική αντικατάσταση στα ρήματα.
Κλίσε το ρήμα «λύνω» σε όλους τους χρόνους, όλες τις εγκλίσεις στην Ενεργητική φωνή.
Κλίσε το ρήμα «λιώνω» σε όλους τους χρόνους, όλες τις εγκλίσεις στην Ενεργητική φωνή.
Συμπλήρωσε τα κενά κάνοντας χρονική αντικατάσταση στα ρήματα.
Συμπλήρωσε τα κενά με τα παρακάτω ρήματα, στον χρόνο που ταιριάζουν.
Υπογράμμισε τα ρήματα και σημείωσε δίπλα σε ποιο χρόνο και σε ποια χρονική βαθμίδα βρίσκονται (Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον).
Συμπλήρωσε τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τον σωστό τύπο του ρήματος.
Βάλε τα ρήματα στη σωστή στήλη.
Μετάτρεψε τις προτάσεις ώστε να αναφέρονται στο παρελθόν.
Μετάτρεψε τις προτάσεις ώστε να αναφέρονται στο μέλλον.
Κλίσε το ρήμα «ντύνω» στο Μέλλον, Οριστική, Ενεργητική φωνή.
Σβήσε το ορθογραφικό λάθος στα ρήματα & σημείωσε την σωστή γραφή.
Μετάφερε τα ρήματα των προτάσεων στον χρόνο που ζητείται, χωρίς κάποια άλλη αλλαγή.
Ταίριαξε τις φράσεις και γράψε τις δίπλα ολόκληρες.
Υπογράμμισε τα ρήματα της πρότασης και έπειτα γράψε τα στο πρώτο πρόσωπο όλων των χρόνων της Οριστικής, στη φωνή που βρίσκονται.
Αντιστοίχισε το ρήμα με τον χρόνο.
Γράψε σε Παρατατικό.
Σε κάθε γραμμή, διάγραψε το ρήμα που δεν ανήκει στον ίδιο χρόνο.
Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα. Ποια λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά;
Κλίσε το ρήμα «ορθώνω» στην Οριστική, Ενεργητική φωνή.
Βάλε TIK στον σωστό χρόνο των ρημάτων.
Κλίσε το ρήμα «αφήνω» στο Παρελθόν, Οριστική, Ενεργητική φωνή.
Κλίσε το ρήμα «ιδρύω» στο Παρόν, Οριστική, Ενεργητική φωνή.
Κύκλωσε ότι είναι σε Προστακτική έγκλιση.
Κύκλωσε ότι είναι σε Υποτακτική έγκλιση.
Γράψε σε Εξακολουθητικό Μέλλοντα.
Υπογράμμισε τα ρήματα στις προτάσεις και αναγνώρισε τον χρόνο τους.
Κλίσε το ρήμα «απογειώνω» σε όλους τους τύπους της Υποτακτικής έγκλισης.
Γράψε 5 δικές σου προτάσεις στην Προστακτική έγκλιση.
Βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις και σχημάτισε προτάσεις. Έπειτα, υπογράμμισε το ρήμα. Τέλος, συμπλήρωσε τα κενά για κάθε ρήμα.
Ακολούθησε τη σωστή ορθογραφία ώσπου να βρεις την έξοδο στον λαβύρινθο.
Γράψε 4 προτάσεις με 4 ρήματα από τη διαδρομή που ακολούθησες.
Βρες και κύκλωσε μέσα στο κρυπτόλεξο 10 ρήματα που βρίσκονται σε Παρατατικό χρόνο. Κάποια μπορεί να είναι διαγώνια ή ανάποδα.
Κλίσε το ρήμα «ντύνω» στην Οριστική, Ενεργητική φωνή.
Σχημάτισε 4 προτάσεις με 4 ρήματα από αυτά που βρήκες μέσα στο παραπάνω κρυπτόλεξο.
Βρες και κύκλωσε μέσα στο κρυπτόλεξο τα παρακάτω ρήματα. Κάποια μπορεί να είναι διαγώνια ή ανάποδα.
κλείδωσε, διορθώστε, λέρωνε, λύνετε, άπλωσε λιώνε, ιδρύστε, αφήστε, τύπωνε, δυναμώστε
Σε ποια έγκλιση βρίσκονται; ________________________
Κλίσε το ρήμα «δένω» στην Υποτακτική, Ενεργητική φωνή.
Σχημάτισε 2 προτάσεις με 2 ρήματα από αυτά που βρήκες μέσα στο παραπάνω κρυπτόλεξο.
Λύσε το σταυρόλεξο με ρήματα 1ης Τάξης Α Συζυγίας, Ενεργητική Φωνή.

Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν 2 σελίδες σε υδατογραφημένα αρχεία εικόνας, κάνοντας κλικ στους αντίστοιχους αριθμούς στο τέλος της σελίδας.
Επίσης δωρεάν μπορείς να κατεβάσεις τις 2 πρώτες σελίδες σε μορφή PDF, πατώντας το πράσινο κουμπί με τον παρακάτω κωδικό.
Οδηγίες Εκτύπωσης
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ WORD PDF ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ 1Η ΤΑΞΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Ε ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ

Δωρεάν Φύλλα Εργασιών Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε μορφή εικόνας JPG. 2 από τα φύλλα εργασιών που περιέχονται στo PDF αρχείo είναι εδώ, διαθέσιμα δωρεάν για όλους, με ή χωρίς συνδρομή. Μπορείς να τα εκτυπώσεις και να τα χρησιμοποιήσεις ως έχουν, με το υδατογράφημα ©www.click-me.gr.ΑΣΚΗΣΕΙΣ WORD PDF ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΑ Α ΣΥΖΥΓΙΑΣ 1Η ΤΑΞΗ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ-1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ


© ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [Ν. 2121/1993 & 4481/2017]
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ | ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ LINK ΠΡΟΣ ΤΟ WWW.CLICK-ME.GR | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σου άρεσε το άρθρο;  Μοιράσου το με τους φίλους σου!