Έκανες αίτηση στο ίντερνετ για κοινωνικό τουρισμό από τον ΟΑΕΔ;

Αν όχι, δες εδώ πως να κάνεις βήμα-βήμα τη δική σου online αίτηση κοινωνικού τουρισμού.
 
Δες εδώ τι δικαιολογητικά πρέπει να ανεβάσεις ως επισυναπτόμενα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και να υποβάλεις την αίτησή σου.

Δικαιολογητικά κοινωνικού τουρισμού 2014

Δικαιολογητικά κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ-μισθωτοί) 2018


Δωρεάν διακοπές δικαιούνται κάποιες κατηγορίες ανέργων και εργαζόμενοι.
Αρχικά, ξεκαθαρίζουμε πως αυτός που έχει τα ένσημα στο όνομά του λέγεται "δικαιούχος" και τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος/παιδιά που ασφαλίζει) λέγονται "ωφελούμενοι".

Πότε πρέπει να υποβάλεις δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ ή να τα σαρώσεις και να τα ανεβάσεις στην αίτησή σου;

Γενικά, η αναζήτηση των δικαιολογητικών θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον ΟΑΕΔ, οπότε δε χρειάζεται να επισυνάψεις δικαιολογητικά στην αίτησή σου για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Αν ανήκεις σε κάποια από τις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις, ή θα σκανάρεις τα δικαιολογητικά να τα ανεβάσεις (επισυνάψεις) μαζί με την αίτησή σου σαν αρχεία pdf ή εικόνας, ή θα τα πας ο ίδιος άμεσα στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ ώστε να τα καρφιτσώσουν στην αίτησή σου.


Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει να επισυνάψεις δικαιολογητικά, όπως:

i. Όταν οι δικαιούχοι έχουν ημέρες εργασίας κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο,

ii. Όταν οι δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών με ωφελούμενα μέλη (παιδιά – σύζυγο) και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση

iii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο τους που έχει λυθεί/διακοπή συμφώνου συμβίωσης/ακυρωμένο γάμο

iv. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών

vi. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία είναι άμεσα ασφαλισμένα λόγω σπουδών ή αναπηρίας (χωρίς ημέρες ασφάλισης)

vii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα μέλη παιδιά ηλικίας άνω των 24 ετών με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως

viiii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν συνοδούς των ιδίων ή ωφελουμένων τους, επειδή ανήκουν στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

x. Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/863 περί

xi. Όταν οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι που επιθυμούν τη συνεξέταση των αιτήσεών τους και δεν έχουν υποβάλει το φορολογικό έτος 2016 κοινή φορολογική δήλωση,
Τα πιθανά δικαιολογητικά είναι, κατά περίπτωση, τα παρακάτω:


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ / ΑΔΕΙ / ΔΑΤΕ ΕΤΩΝ 2015,2016,2017 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΛΥΘΗΚΕ / ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΜΗ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑμΕΑ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑμΕΑ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΔ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑμΕΑ (ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑμΕΑ)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν το 2018, οι αιτήσεις ναι μεν γινόταν ηλεκτρονικά, αλλά τα δικαιολογητικά έπρεπε να τα πας στον ΟΑΕΔ για να οριστικοποιηθεί η αίτησή σου, και ήταν:

1. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας
αν είσαι Έλληνας πολίτης κράτα ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας
αν είσαι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτα ταυτότητα ή διαβατήριο,
αν είσαι αλλοδαπός άλλης χώρας κράτα άδεια διαμονής και διαβατήριο.

2. Επίσημο έγγραφο του ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του ΑΜΚΑ των ωφελουμένων μελών του (αν υπάρχουν ωφελούμενα μέλη)
Δες εδώ πως να βρεις τον ΑΜΚΑ σου ή τον ΑΜΚΑ των παιδιών σου
3. Φωτοτυπία από τα Βιβλιάρια ασθενείας από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου(δικαιούχου) και των προστατευομένων μελών του(ωφελούμενων), στην περίπτωση που δηλώνονται στην αίτηση ως ωφελούμενοι προστατευόμενα μέλη. 
Δες εδώ αν ισχύει το βιβλιάριο υγείας σου

4. Φωτοτυπία από τα ατομικά βιβλιάρια ασθενείας των ωφελουμένων σε ισχύ.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί το πολύ το τελευταίο εξάμηνο  πριν πας στον ΟΑΕΔ, στην περίπτωση που υπάρχουν στην οικογένεια ανήλικα τέκνα, ωφελούμενοι, ή στην περίπτωση συζύγων - δικαιούχων που θέλουν να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους.

Και άλλα, κατά ειδικές περιπτώσεις δικαιολογητικά.


Δες περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
 

 

4.2 1 1 1 1 1 Βαθμολογία 4.20 (10 Ψήφοι)

 


Σου άρεσε το άρθρο;  Μοιράσου το με τους φίλους σου! 

Ψάξε εδώ

 

Ψάξε σε όλο το ίντερνετ...
Προσαρμοσμένη αναζήτηση

TRANSLATION